Shoes for Your kids

Foot Measurement

 

Foot Measurement Guide for Aurelka®
Personal Footwear

Custom-made footwear is always manufactured on the basis of individual foot parameters. 

That is why, apart from the indication of desired correction to be performed in the shoe, the order should include the following data:

 

 • Foot/orthosis contour
 • Joint circumference (A)
 • Instep circumference (B) 
 • Heel circumference (C) 
 • Ankle circumference (D)

 

 


Foot Contour Measurement

 • Foot/orthosis length (E) 
 • Joint width (F) 
 •  Heel width (G)

 

 

In order to take measurement of the foot, follow the instruction below:

1. Standing on a piece of paper, draw the contour of foot circumference.

In order to take the contour of the foot correctly, one should hold the pencil at the right angle to the paper.

2. Take measurement in centimetres of the distance between the extreme points in the drawing (a & b).

 


In individual cases, taking additional measurements is recommended; these may include:

 

 • Toe circumference
 • Toe height (H) 
 • Height of the great toe joint (I) 
 • Height of the arch of the foot (J)

 


Measurements for Aurelka® Shoe-Orthosis

In the case of ordering Aurelka® Shoe-Orthosis additional measurements are required:

• Height of the upper (K)

• Calf circumference at the top of the upper (L)

• Calf circumference at the widest point (M)

• Height of the widest point of the calf (N)

• Height of the rigid part (heel counter) (O)

 


Korekcje „skrót” w obuwiu Aurelka

 

W przypadku indywidualnego wykonania skrótu konieczne jest naniesienie sposobu jego wykonania na schemacie wraz z podaniem wymiarów.

 

W obuwiu marki AurelkaORTO® skrót może był wykonany w podeszwie lub w podpodeszwie (wewnątrz obuwia). 

Sposób wykonania korekty uwarunkowany jest wysokość skrótu. 

Możliwe warianty wykonania modyfikacji: 

• skrót wykonany wewnątrz obuwia - jeśli jego wysokość nie przekracza 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu 

• skrót w podeszwie (każda wysokość w zależności 
      od indywidualnych potrzeb klienta) 
• część skrótu wykonana wewnątrz obuwia w przypad-
     kach, gdy korekcja ma byż mniej widoczna), pozostała
      część skrótu wykonana jest w podeszwie. 

Skrót wewnątrz nie może przekraczać 1 cm w tyłostopiu 
i 0,5 cm w przodostopiu. Część zewnętrzna skrótu może mieć różną wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. 

Skrót wykonywany jest zawsze z przekolebaniem rozpoczynającym się na wysokości piątej głowy kości śródstopia (2/3 długości podpodeszwy). 

Możliwe jest również przekolebanie w części piętowej, 
która ułatwia przetoczenie stopy przy wyższych skrótach. 

Na życzenie klienta, skrót może być wykonany bez przekolebania, a z zachowaniem tej samej wysokości zarówno w tyłostopiu, jak i w przodostopiu.

 

 


When taking measurement, one should remember the following important aspects:

 

 • Another person’s assistance during the measurement may prove useful.
 • The measurements should be taken in the erect position, while in the case of people who cannot walk - in a seated position with a right angle under the knee.
 • Each foot should be measured separately.
 • In the case of footwear for already obtained insoles, the measurement should be taken with the insole placed under the foot.
 • In the case of footwear for orthoses, the measurement should be taken while wearing the orthosis.
 • Taking the measurement of foot circumference in orthoses, one should include straps, closures, hinges adding to the footwear’s size.
 • The measurements should be provided in absolute terms, i.e. they should not be approximated, nor increased at one’s discretion — in the shoe design process, all the necessary approximations will be included. 
 • Frontal and lateral photographs of the feet should be taken and attached to the order.